CZYNNIK SUGESTII

Faktycznie czynnik sugestii różnych środków oddziaływania jest skuteczny jedynie do’pewnych granic. W zasadzie przestaje on działać w momen- , cie, .kiedy jakość sprzedawanego i reklamowanego towaru od­biega widocznie od jakości podobnych towarów sprzedawanych przez konkurentów. Jednostka nie żyje w odosobnieniu, jej kontakty doprowadzają do konfrontacji bezpośredniej i pośredniej produktów nabywanych przez’nią z produktami nabywa­nymi przez innych. Jeżeli produkty kupowane przez jedną osobę nie odbiegają pod względem stopnia jakości od produktów na­bywanych przez innych, może ona jako przyczynę preferowania danego towaru podawać argumenty sugerowane jej przez reklamę; jeżeli natomiast jakość ich jest wyraźnie gorsza, argu­menty te przestają być skuteczne.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)