DOKONANIE KONFRONTACJI

Konfrontacji dokonuje też sam nabywca, opierając się na własnym doświadczeniu. Wpraw­dzie, jak ustaliliśmy wyżej, jego wiedza o nabywanych produk­tach jest ograniczona, ale jest on w stanie ocenić tę jakość nie tyle na podstawie wskaźników technicznych lub technologicz­nych, ile na podstawie smaku, trwałości czy skuteczności dzia­łania, Niemniej może on popełniać błędy, które często wynikają z przyjmowania za podstawę oceny jakości pewnych charakte­rystyk. Tak na przykład w odniesieniu do środków piorących za podstawę oceny ich jakości służą przede wszystkim ilość wytwarzanej piany oraz zapach, za dowód mocy silnika (np; w odkurzaczach) uważa się- hałaśliwość działania.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)