W DZIEDZINIE MASZYN

Jeżeli generalnie biorąc rynek w dziedzinie maszyn i urządzeń jest rynkiem sprzedawcy, przewidywany przyrost eksportu powi­nien być niższy od przewidywanego przyrostu produkcji. Tym­czasem plan perspektywiczny w tej dziedzinie na lata 1966— 1970 przewiduje, z konieczności podobną wielkość przyrostu produkcji przemysłu maszynowego, jak i przyrostu eksportu w tej dziedzinie, tj.jokoło 65o w związku z czym sytuacja pro­ducenta na rynku krajowym nie ulegnie zmianie,, a w niektó­rych dziedzinach, jak np. w dziedzinie sprzętu, elektrotechnicz­nego, gdzie przewiduje się bardzo wysoki wskaźnik przyrostu eksportu, może nawet ulec pogorszeniu.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)