ZACHOWANIE WARUNKÓW

Do­póki zachowuje on przedstawioną wyżej pozycję na rynku , wewnętrznym, produkcja na eksport nie znajduje się w centrum jego zainteresowania, ponieważ nie widzi on dla siebie korzyści z wytwarzania produktu eksportowego, Standard eksportowy , musi być bowiem w tych warunkach lepszy, jednak przy zasto­powaniu tych samych rozwiązań konstrukcyjnych; wyższy stan- /dard będzie wynikiem,dokładniejszego wykończenia izastoso- •. wania. lepszych surowców.lub półfabrykatów przynajmniej do : niektórych elementów takiej maszyny. Produkcja eksportowa . komplikuje więc i zakłóca normalny system wytwarzania za­równo pod .względem technologicznym, : jak i organizacyjnym .. i w związku ż tym producent broni się przed eksportem.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)