ZAWSZE INTERAKCJA

Ta modyfikacja wynika z sygnalizowanego już wcześniej przeświadczenia, iż o rzeczywistym przebiegu i efektach komu­nikowania decyduje zarówno odbiorca, jak i nadawca. Tę współzależność działania nadawcy i odbiorcy najtrafniej oddaje stosowany w socjologii ter­min interakcja.Komunikowanie jest zawsze interakcją ponieważ w każdej fazie te­go procesu działanie (akcja) nadawcy musi być sprzężone z działaniem (reakcją) odbiorcy. Dojść do porozumienia można tylko wspólnym i dopeł­niającym się wysiłkiem obu stron. Nadawca musi wymyślić i wykonać prze­kaz, czyli doprowadzić do jego zaistnienia w postaci materialnej (kodowa­nie). W tej postaci przekaz jest dla odbiorcy bodźcem, który może skupić na sobie jego uwagę, wciągnąć go w kontakt.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)